Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres:

biuro@grupabloom.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.